นครราชสีมาเมืองย่าโม

 ตั้งกระทู้ใหม่  ร้านผ้าม่าน

รู้จักนครราชสีมาเมืองย่าโม หรือนครราชสีมา หรือโคราช ชื่อที่คนทั่วไปเรียกอย่างสั้นๆง่ายๆ นั้น เป็นเมืองศูนย์กลางเศรษฐกิการค้าที่สำคัญของภาคอีสานตอนล่าง ที่เรียกกันว่าอีสานล่างหรืออีสานใต้ จึงมีคนจากถิ่นอื่นอพยพเข้ามาทำมาหากินเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะคนจากจังหวัดต่างๆ ในภาคอีสาน ถึงกระนั้นคนโคราชยังคงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ รวมทั้งสำเนียงภาษาพูดที่ต่างจากคนอีสานอย่าชัดเจนไว้ได้นครราชสีมาเป็นจัหวัดที่มีพื้นที่กว้างใหญ่ที่สุดในประเทศ อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 260 กม. เทนั้น เดินทางด้วยรถยนต์ใช้เวลาไม่เกิน 3 ชม. ทั้งมีรถโดยสารประจำทางและรถไฟบริการอย่างสะดวกรวคเร็วโคราชมีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับประเทศหลายแห่งทั้งที่เที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรม คังเช่น อช. เขาใหญ่ซึ่งเป็นป้าคงดิบผืนใหญ่ มีสภาพภูมิประเทศสวยงามควรค่าแก่การมาเยือนนักท่องเที่ยวสามารถดินทางมายังเขาใหญ่ทาง อ. ปากช่องได้อย่างรวดเร็ว ส่วนผู้ที่สนใจด้านศิลปวัฒนธรรม ก็มีปราสาทหินพิมาย ปราสาทหินขนาดใหญ่ที่สุดของไทย มีสถาปัตยกรรมแบบเขมรที่งดงามน่าชม นอกจากนี้โคราชยังมีที่เที่ยวประเภทฟาร์มปศุสัตว์และสวนเกษตรให้เที่ยวชมอย่างเพลิดเพลิน เช่น ฟาร์มโชกชัย ฟาร์มปศุสัตว์ขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชีย ภายในฟาร์มมีฟาร์มเล็กๆ ของสัตว์อีกหลายประเภท เช่น ฟาร์มนก ฟาร์มสุนัข เป็นตัน ย่าน อ. วังน้ำเขียวมีไร่ปลูกพืชผักเมืองหนาวปลอดสารพิษเปิดให้ผู้สนใจเข้าชม วังน้ำเขียวมีสภาพภูมิประเทศเป็นขุนเขาสวยงาม อากาศหนาวเย็นตลอดปีจนได้ชื่อว่าเป็น "สวิตเซอร์แลนด์แดนอีสาน"


ขอขอบคุณบทความคุณภาพจาก หนัง ออนไลน์ 


สภาพธรรมชาติคำว่า "โคราช" นอกจากจะเป็นชื่อจังหวัดแล้ว ยังเป็นชื่อเรียกลักษณะภูมิสัณฐนของภาคอีสานด้วย คือที่ราบสูงโคราช ซึ่งมีลักษณะการยกตัวขึ้นของแผ่นดินแยกออกจกภาคอื่นอย่างชัดเจน บนที่ราบสูงโคราชมีแอ่งใหญ่สองแอ่ง คืแอ่งสกลนครกับแอ่งโคราช ลักษณะภูมิประเทศเป็นท้องกระทะ แอ่งโคราชวางตัวเป็นแนวยาวจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ไปทิศตะวันออกเฉียงเหนือของภาคอีสานโคราชเป็นจังหวัดหนึ่งที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกของแอ่งโคราช อันเป็นตำแหน่งกึ่งกลางของส่วนที่กว้างที่สุดของประเทศไทย อยู่สูงจาก


ประวัติและความเป็นมาดินแดนที่ตั้งโคราชในปัจจุบันเคยเป็นที่ตั้งของชุมชนโบราณยุคก่อนประวัติศสตร์ซึ่งมีอายุนับพันปื ดังปรากฎหลักฐานที่สำคัญ เช่น ภาพเขียนสีที่วัดเขาจันทน์งาม แหล่งโบราณคดีบ้านปราสาทที่ค้นพบโครงกระดูกหลายสิบโครงพร้อมภาชนะดินเผาและโบราณวัตถุต่างๆ อีกจำนวนมากราวพุทธศตวรรษที่ 12 อาณาจักรทวารวดีแผ่อิทธิพลเข้ามาถึงบริเวณที่เป็นเขต อ. สูงเนินในปัจจุบัน มีการค้นพบเมืองโบราณสำคัญสองแห่งในบริเวณนี้ คือเมืองเสมาและเมืองโคราฆปุระ ทั้งสองเมืองถือเป็นเมืองโคราชเดิมก่อนจะย้ายมายังที่ตั้งปัจจุบันเมืองเสมาตั้งอยู่ริมฝั่งลำตะคองทางใต้ เป็นศูนย์กลางของพุทธศาสนานิกายหินยาน คุ้นพบซากโบราณสถานหลายแห่ง รวมทั้งจารึก ภาษาต่างๆ เช่น ขอมโบราณ เขมร สันสกฤต เป็นคน โดยมีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 15-16 ส่วนเมืองโคราฆปุระอยู่ทางตะวันออกของเมืองเสมา เป็นเมือง ที่สร้างขึ้นภายหลังเมืองเสมา ภายในเมืองโคราฆปุระมีชากโบราณสถานหลายแห่ง คื ปราสากโนนคู่ ปราสาทเมืองแขก และปราสาทหินเมืองเก่า โบราณสถานเหล่านี้มีศิลปกรรมที่เกี่ยวข้องกับขอม อันแสดงให้เห็นว่าอาณาจักรขอมแผ่อิทธิพลเข้ามาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะราวพุทธศตวรรษที่ 14-18 เห็นได้จากโบราณสถานดังเช่นปราสาทหินพิมายที่อยู่กลางเมืองพิมายซึ่งเป็นเมืองโบราณสำคัญแห่งหนึ่งของ จ. นครราชสีมาสมัยกรุงศรีอยุธยา รัชกาลสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ (พ.ศ.1991-2031) ปรากฏชื่เมืองนครราชสีมาในกฎมณเทียรบาลว่า เป็นเมืองหนึ่งในทำเนียบเมืองพระยามหานครแปดเมืองที่ต้องถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยา อยู่ในฐานะเมืองขึ้นของอาณาจักรอยุธยา เช่นเดียวกับเมืองนครศรีธรรมราช สุโขทัย และพิษณุโลกล่วงถึงสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช (พ.ศ. 2199-2231)พระองค์โปรดให้พระยายมราช (สังข์) ขึ้นกรองเมืองนครราชสีมาและให้ย้ายเมืองโคราชเดิมมาสร้างเมืองใหม่ในบริเวณที่เป็นตัวจังหวัดปัจจุบัน โดยช่างชาวฝรั่งเศสเป็นผู้ออกแบบผังเมืองที่มีกำแพงเมืองและดูน้ำล้อมรอบเมืองรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดกว้าง 1,000 ม. ยาว1,700 ม. บนกำแพงเมืองมีป้อม 15 ป้อม และมีประตูเมืองทั้งสี่ทิศในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุพาโลกโปรดเกล้าฯ ให้ยกฐานะเมืองนครราชสีมาขึ้นเป็นเมืองชั้นเอกโดยผู้สำเร็จราชการเมืองต้องมีบรรดาศักดิ์ชั้นเจ้าพระยา ปกครองเขมรป่าคงและหัวเมืองในอีสานรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่เกล้าเจ้าอยู่หัวเกิดกบฏเจ้าอนุวงศ์แห่งเวียงจันทน์ซึ่งต้องการเป็นอิสระจากการตกเป็นเมืองขึ้นของไทยเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้ปรากฎนามวีรสตรีคนสำคัญคือคุณหญิงโม หรือท้าวสุรนารี ภรรยปลัดเมืองนครราชสีมา ซึ่งเป็นผู้นำชาวเมืองเข้าต่อสู้กับกองทัพของเจ้าอนุวงศ์ช่วงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมืองนครราชสีมามีการเปลี่ยนแปลงหลายครั้งนับแต่ปี พ.ศ. 2434 ที่พระองค์โปรดเกล้าฯให้จัดระเบียบการปกครองใหม่ โดยแบ่งเป็นหัวเมืองต่างๆ เมืองนครราชสีมามีฐานะเป็นหัวเมืองลาวฝ่ายกลาง มีเมืองในสังกัด 19 เมือง เป็นเมืองเอกสามเมืองคือ เมืองนครราชสีมา มืองชนบท และเมืองภูเขียว นอกจากนี้เป็นเมืองขึ้นอีกหลายเมือง

 แสดงความคิดเห็น
ใส่ตัวอักษรตามที่เห็นด้านบน