ติดตั้งม่านปรับแสง ปูพรม Merida Beauty Center เพลินนารี่มอลล์