ติดม่านปรับแสง ธนาคารไทยเครดิต สาขารังสิต และสาขาวัชรพล